Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalgets medlemmer:

Kaspar G. Knudsen

Annette Azoulay

Nicolai Dahl