Arrangementsudvalg

Arrangementsudvalgets medlemmer:

Kaspar G. Knudsen

Inger Jakobsen

Jørgen Olesen

Lene K. Kristensen