Kontingent

Kontingent for at være medlem af IF Silkesind betales kvartalsvis.

august/sept/okt: 200,- kr.

nov/dec/jan: 200,- kr.

feb/mar/apr: 200,- kr.

maj/juni/juli: 150,-kr.

IF silkesind holder ferie i juli og alle aktiviteter er aflyst.

Passivt medlemskab pr. år : 200,- kr. fra maj-maj.