Hvem er vi

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, instruktører og frivillige i IF Silkesind

Hanne
Bestyrelsesmedlem

Inger
Bestyrelsesmedlem

Kirsten Suppleant

Kirsten
Suppleant

Annette Instruktør traveture

Annette
Tilforordnet

Nicolai Bestyrelsesmedlem og kasserer

Nicolai
Kasserer

Kaspar Bestyrelsesmedlem

Kaspar
Bestyrelsesmedlem

Lene Bestyrelsesmedlem

Lene
Frivillig

Morten Instruktør cirkeltræning

Morten
Cirkeltræning

Malene
Bestyrelsesmedlem

 

Betina
Bestyrelsesmedlem