Frivillige

IF Silkesind er en forening hvor der er rigtig mange frivillige personer. Vi har både frivillige motionsvenner, instruktører og personer, der hjælper til med forskellige opgaver i foreningen

Uden vores frivillige hjælpere ville IF Silkesind slet ikke eksistere og vi er derfor meget glade for den indsats de frivillige yder.

Læs mere om at være frivillig i IF Silkesind i vores Frivillig håndbog for IFS