Tak for deltagelsen i Trivsels- og Motionsdagen.

En forrygende trivsels- og motionsdag blev afholdt i JYSK Arena torsdag d. 26. april, hvor dagen startede med morgenkaffe og et rundstykke for de ca. 60 forventningsfulde deltagere, inden vi bevægede os ud på halgulvet til en solid omgang opvarmning.          Efter opvarmningen var der mulighed for at afprøve mange af IF Silkesinds aktiviteter eller blive testet, målt og vejet af sundhedshusets personale, hvor der kunne prøves kræfter med promillebriller, lungefunktionstest, styrketest og meget mere.            Undervejs i programmet  var der også mulighed for en pause og hyggeligt samvær. IF Silkesind bød på frokost for de mange fremmødte og afholdt herefter den årlige generalforsamling i god ro og orden. Der var mulighed for at komme til orde, og bestyrelsen modtog flere bud på kommende aktiviteter. Tak til alle for jeres aktive deltagelse og tak til PH Aktiv og Sundhedshuset for samarbejdet.  Referat og årsberetning fra generalforsamlingen findes under punktet Bestyrelsen.

Det var en dag med masser af godt humør og gode oplevelser, som vi håber, vi får mange flere af.

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.