Læs om Malenes vej til bestyrelsesarbejdet

Malene er 32 år, har været medlem af IF Silkesind i 3-4 år.

Hun hørte om foreningen i forbindelse med et kursus i Sundhedshuset, hvor en af de andre deltagere fortalte om foreningen og specifikt om Zumba-holdet. Malene er meget interesseret i dans, og har været meget involveret i at få startet holdet “Dans dig glad”.

For 2 år siden blev Malene valgt ind i bestyrelsen. Der afholdes generalforsamling med valg hvert år i april (dog undtaget i år pga. Corona, hvor der afholdes generalforsamling i september).

Hun blev opfordret til at stille til bestyrelsen, og havde i den forbindelse mange spørgsmål, om hvad bestyrelsesarbejdet indebar, og hvor tidskrævende det er at sidde i bestyrelsen.

Der holdes bestyrelsesmøde hver 2 måned af 1½ times varighed, derudover er der underudvalg (økonomiudvalg, aktivitets- og arrangementsudvalg og PR- og frivilligudvalg), hvor min. en fra bestyrelsen deltager med henblik på at bringe info. til og fra bestyrelsen. Underudvalgene mødes efter behov, der er ca. 5-6 møder årligt.

Man bestemmer selv hvor meget man ønsker at involvere sig i møderne / diverse arrangementer og underudvalg, men det er vigtigt at man møde op eller melder afbud.

Malene er glad for at være en del af bestyrelsen, som består af 5 personer, hun synes møderne er hyggelige. Der behandles emner, som er relevant for foreningen, men der er også plads til sjov.

Malene har brugt møderne til at komme med ideer til nye hold eller aktiviteter for alle, men der har også været mulighed for at afprøve forskellige funktioner indenfor bestyrelsesarbejdet i trygge rammer.

Det giver indblik i den del af foreningslivet, som man normalt ikke ser, men det er her alt det grundlæggende arbejde laves.

Hvis man tænker, det er for stor en opgave at blive valgt til bestyrelsen for 2 år, er det altid muligt at blive valgt som suppleant for 1 år eller melde sig til et af underudvalgene.

Som suppleant har man mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder, og derved få lov til at snuse til arbejdet. Man har ikke stemmeret, hvis der skal stemmes om noget, men ellers er man på lige fod med de andre.

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.