Indkaldelse til generalforsamling d. 13. april 2016.

Generalforsamling 2016 i IF Silkesind afholdes onsdag d. 13. april kl. 12.05 i JYSK Arena, Café Arena 1. sal, Ansvej 114, 8600 Silkeborg.

 

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 • Forslag om Susan Steen
 1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 2. Regnskab for det forløbne år 2015
 3. Budget for det kommende år 2016
 • Indstilling til kontingentstigning
 1. Forslag om vedtægtsændring af §10 “bestyrelsen”

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • På valg til bestyrelsen er Jørgen Olesen og Kaspar Ginnerup Knudsen – begge ønsker genvalg.
 • På valg som suppleanter er Hanne Barckmann og Tonny Johansen – Hanne Barchmann ønsker genvalg og Tonny Johansen ønsker ikke genvalg. Kirsten Nørskov stiller op til valg.
 1. Valg af revisor og suppleant
 • På valg til revisor er Lone Kinch. Lone Kinch ønsker genvalg
 • På valg til revisor suppleant er Susanne Halkjær. Susanne Halkier ønsker ikke genvalg. Johannes Skårhøj stiller op til valg.
 1. Behandling af indkomne forslag
 2. Eventuelt

 

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.